A koncem roku 2019 pořídili dalšího pomocníka do rodinky